www.picolomioss.nl © 2012                    

Organisatie 

Bestuur

Voorzitter: Beppie Lotterman, voorzitter@picolomioss.nl

Secretaris: Antoinette Bastiaans, secretaris@picolomioss.nl

Notulist: Antoinette Bastiaans. publicist@picolomioss.nl

Penningmeester: Cor Mulders, penningmeester@picolomioss.nl

Archief: Truus Brughouwt, archief@picolomioss.nl

 

Werkgroepen

Lief en Leed: Elly Kruger

Nieuwe leden: Truus Burghouwt

Muziekcommissie: Fons van Lieshout, Angela de Jong van Lier, Elly Kruger, Peter Ruijs, vacant | mc@picolomioss.nl

Webmaster

Fons van Lieshout webmaster@picolomioss.nl

Rekeningnummer:

NL85 RABO 0300 7854 37

 

Kamer van Koophandel:

Het koor is ingeschreven onder nummer: 50461915