www.picolomioss.nl © 2012                    

Organisatie 

Bestuur

Voorzitter: Rien van der Steen, voorzitter@picolomioss.nl

Secretaris: Arjan Aarts, secretaris@picolomioss.nl

Penningmeester: Joop Meijer, penningmeester@picolomioss.nl

 

 

Werkgroepen

Lief en Leed: Elly Kruger

Nieuwe leden: Rien vd Steen

Muziekcommissie: Fons van Lieshout, Angela de Jong van Lier, Elly Kruger, Peter Ruijs, vacant | mc@picolomioss.nl

Webmaster

Fons van Lieshout webmaster@picolomioss.nl

Rekeningnummer:

NL85 RABO 0300 7854 37

 

Kamer van Koophandel:

Het koor is ingeschreven onder nummer: 50461915